У периоду 24. – 25. октобра 2015. одржана је IV Међународна стручно-научна конференција „ АКТУЕЛНОСТИ У ЕДУКАЦИЈИ И РЕХАБИЛИТАЦИЈИ ОСОБА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ “ у Београду, у организацији Ресурсног центра за специјалну едукацију, Београд и градске општине Нови Београд.
Конференцији су присуствовали стручњаци различитих профила који су пренели своја искуства у раду са особама са сметњама у развоју. Пријављено је преко 130 радова из више области.
Наша школа имала је шест представника: Салим Горанац, директор школе и дефектолози: Тања Думановић, Јелена Милекић, Јелена Максимовић, Наташа Мандић и Ана Николић.
Рад школе представљен је излагањем радова који презентују могућности унапређивања квалитета живота ученика, а засновани на искуствима из праксе.
Представљени суследећи стручни радови:
– Могућности реализације едукативних садржаја као и одмор и релаксација у модерно опремљеном школском дворишту-мултисензорни “Исцелитељски врт”;
– Значај третмана у сланој пећини у циљу превенвције респираторних инфекција, као и побољшања сензорне интеграције;
– Улога креативног плеса у образовно-васпитном раду са децом са сметњама у развоју;
– Реализација инклузивних активности у партнерским редовним школама;
– Превенција и третман поремећаја понашања у циљу социјалне адаптације.
Коментари присутних су били позитивни и похвални. Учесници скупа изразили су жељу да посете нашу школу и упознају наше методе рада. Надамо се будућој сарадњи са установама у региону.