VI МЕЂУНАРОДНА СТРУЧНО – НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА

„УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТЕ ЖИВОТА ДЈЕЦЕ И МЛАДИХ“

ОХРИД 2015.

 У периоду 19. – 21. 6. 2015. одржана је VI Међународна стручно-научна конференција „УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТЕ ЖИВОТА ДЈЕЦЕ И МЛАДИХ“, на Охриду у Македонији, у организацији Удружења за подршку и креативни развој дјеце и младих, Тузла, Едукацијско-рехабилитацијског факултета универзитета у Тузли и Сојуз на дефектолози на Македонија.
Теме конференције су биле:
–          Унапређење квалитете живота дјеце предшколског и школског узраста
–          Унапређење квалитете живота младих
–          Унапређење квалитете живота дјеце и младих са посебним потребама
–          Слободне теме
Конференцији су присуствовали стручњаци различитих профила који су на било који начин везани за рад са децом и младима у региону, а и шире . Објављено је преко 130 радова.
Наша школа је имала два представника на конференцији:
1. Директор школе, Салим Горанац, представио је свој рад: „Пројекат уређења школског дворишта-Исцелитељски врт“ (Аутори: Салим Горанац, Тања Думановић, Ана Николић)
2.Дефектолог Ана Николић представила је коауторски рад: „Слана пећина-халотерапија са ефектима спелеотерапије“ (Аутори: Салим Горанац, Тања Думановић, Ана Николић)
Такође је представљен заједнички рад „Улога демографских фактора у развоју адаптивног понашања код деце са умереном интелектуалном ометеношћу“, аутора: Др Светлана Каљача, Бојан Дучић (Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију универзитета у Београду) и Ана Николић (ОШ „Сава Јовановић Сирогојно“,Земун)
Коментари присутних су били позитивни и похвални. Промоција рада школе изазвала је одушевљење приказаним начином задовољавања едукативних и рехабилитационих потреба деце. Такође смо се упознали и са начином рада школа у региону, остварили нове контакте,а у плану је и будућа сарадња са установама у региону.