Овај дан смо посветили гласном читању наше народне књижевности. Ученицима и библиотекарки, у акцији „Читајмо гласно“ у библиотеци, придружили су се и чланови колектива: наставници, секретарка школе, шефовица рачуноводства, домар, теткице.

Избор гласног читања био је шаренолик. Чули смо песме о КраљивићуМарку, народне приповетке Путник и гостионичар, Лаж и паралаж, Девојка цара надмудрила, посленичке народне песме из збирке „Жетву жела вила и девојка“, шаљиве из збирке „То је песма што истина није“, епске песме из „Антологије епских народних песама“, бајке из „Антологије народних бајки, “ Ја сам чудо видео“ са народним загонеткама, баснама, пословицама, „Уста раја ко из земље трава“ са народним песмама о ослобођењу Србије и Црне Горе.

Још једном смо се подсетили зашто је важно да се чита.

Подршку у обележавању овог датума дало је и Министарство културе
и информисања.

Ауторка текста:
Ксенија Петровић

Оставите одговор