НАЈБОЉЕ ШТО ЗАЈЕДНО МОЖЕМО ЗА ДЕТЕ

Значај мултидисциплинарног приступа у раду са децом са сметњамаи потешкоћама у развоју

9.ТРИБИНА СТРУЧНОГ МОБИЛНОГ ТИМА ОШ „САВА ЈОВАНОВИЋ СИРОГОЈНО“

одржаће се у четвртак, 30.3.2023.год. са почетком у 12 часова

Домаћин: ОШ „22.октобар“, Сурчин, Трг Зорана Ђинђића 8

ТЕМЕ:

1 „Образовање деце са сензомоторичким сметњама и поремећајима“– проф.др. Данијела Илић –Стошовић;

2. „Значај и улога Интерресорне комисије у пружању додатне подршке деци и ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом“-Маја Јаблановић, психолог, председница комисије ИРК – Сурчин, др. Иван Седларевић, педијатар, члан ИРК- Сурчин, Зорица Орестијевић, социјални радник, члан ИРК – Сурчин:

3. „Улога логопеда у примарној здравственој заштити“- Јеленковић Теодора, мастер логопед:

4. „Подршка родитељима деце са сметњама у развоју и деце типичне популације кроз едукативне интерактивне радионице“- др. Марија Славковић, мр. Мирела Стијовић;
-Приказ приручника;
-Искуства учитеља и родитеља

 

Оставите одговор