У раду Конференције са међународним учешћем – Дани дефектолога, која је одржана на Златибору, у конгресном центру хотела „Златибор Мона“ у периоду од 21. до 24. 02. 2019. године, учествовало је више од 400 учесника. Представљено је више од 170 стручних и научних радова, а у оквиру изложбеног простора представило се пет излагача са искуством у примени и изради уџбеника, дактичких средстава и асистивне технологије.
На поменутом скупу су били и наставници наше школе Марија Славковић и Биљана Секулић. Наставницама, Мирели Стијовић и Марији Славковић је одобрена презентација и објављивање рада у зборнику из области „примери добре праксе“са радом: „Усвајање вештине читања применом картица са називима слика и објеката“, којим се наша школа претставила на Данима дефектолога.
Предавања која су се чула на конгресу као и примери добре праксе, били су иновативни, поучни и радо ће се имплементирати у свакодневном раду са децом.
Текст уредила: Марија Славковић, дипломирани дефектолог.

Оставите одговор