Дани дефектолога 2022.године  конференција са међународним учешћем одржана je од 17.-20.2.2022. год.  у конгресном центру хотела Златибор –Мона на Златибору. Наша школа се представила са пет радова.

1.Научни рад  „Утицај пажње на академска постигнућа из области опште информисаности код деце типичне популације и деце са сметњама у развоју“ Марија Славковић, Мирела Стијовић и Биљана Секулић.

2.“Функционална употреба школских знања  у свакодневним активностима“ Сандра Драговић, Ирена Перић, Драгана Челаревић, Милица Секулић.

3. „Примена технике одговора условљених стимулусима (RESPONSE CONTINGENT STIMULI) у третману муцања: Весна Јеринић, Александра Бокун , Аександра Ђурић Здравковић
ОШ“ Сава Јовановић Сирогојно“- Земун
Универзитет у Београду –Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Београд

4. „ Недирективна терапија игром и агресивно понашање код деце с Интелектуалном ометеношћу“ : Мирјана Јапунџа-Милисављевић,  Александра Бокун , Аександра Ђурић Здравковић, Весна Јеринић
ОШ“ Сава Јовановић Сирогојно“- Земун
Универзитет у Београду –Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Београд                                                                       

5. „Dravet Sindrom COVID-19 eri „  Александра Ђурић Здравковић, Мирјана Јапунџа-Милисављевић, Биљана Милановић- Доброта, Александра Бокун
ОШ“ Сава Јовановић Сирогојно“- Земун
Универзитет у Београду –Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Београд 

Оставите одговор