У периоду 7.-9. октобра 2016. недалеко од Солуна у Грчкој одржана је ДЕСЕТА ЈУБИЛАРНА ИНТЕРНАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА „THE POWER OF KNOWLEDGE“, у организацији деветнаест земаља научног комитета. Презентовано је и обљављено преко двестотине радова у часопису INTERNATIONAL JOURNAL KNOWLEDGE PROFESIONAL PAPERS VOL. 14.1-4, аутора из Албаније, Азербејџана, Босне и Херцеговине, Хрватске, Бугарске, Индије, Македоније, Грчке, Србије, Турске, Џорџије…Школа се представила радом „Social skills training at children with developmental disorders“ („Тренинг социјалних вештина код деце са развојним проблемима“),аутора А. Николић, С. Горанац. Присутни су изразили позитивне утиске, дискутовало се о инклузивној настави у региону уопште, а такође, успостављена је сарадња са ООУ „Кирил и Методиј“ у Р. Македонији и Свеучилиштем „Јурја Добриле“ у Р.Хрватској. Разматране су идеје за заједничке регионалне пројекте, као и за студијске посете нашој школи.

                                                                                                                                    Уредила: Ана Николић

Оставите одговор