У оквиру годишњег плана стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника, школа је планирала реализацију акредитованог семинара „Мултиимедијални садржаји у функцији образовања“. Захваљујући сарадњи са Академијом Филиповић, овај семинар је одржан у нашој школи од 2. до 4. октобра 2015.године.
Присутне је испред Академије Филиповић поздравио господин Братислав Филиповић и директор школе господин Салим Горанац. Семинар су, у нашој мултимедијалној учионици, реализовали инструктори Академије Филиповић Ивица Лазаревићи мр Бранко Т.Новаковић.
Полазници семинара били су у прилици да побољшају своје компетенције за комуникацију и сарадњу (К4), посебно у делу јачања професионалних капацитета из области иновативних метода и управљања одељењем (П1).
Теме реализоване у ова три дана односиле су се на упознавање и рад са програмима за бољу организацију наставе, коришћење преносивих интерактивних табли уз адекватна софтверска решења, коришћење интернета у припреми наставе, обучавање у коришћењу електронског портфолиа наставника и ученика, могућности електронског дневника и значај ажурирања школског сајта не само у маркетиншке сврхе, већ и у сврху интеракције наставника и школе са једне и ученика и родитеља са друге стране.
Сви полазници са посебном пажњом су пратили све садржаје, били активни у раду и истакли да ће им стечена знања помоћи у даљем квалитетном раду.
Захваљујемо ауторима и реализаторима семинара на сарадњи и разумевању и надамо се да ће се се сарадња наставити на обострано задовољство.