У оквиру тематског планирања, приликом реализације часова из различитих наставних предмета, чија је тема била Ускрс, коришћење паметне табле и пратећег софтвера значајно је допринело да се код ученика на интересантан, потпуно ненаметљив начин, кроз забаву и игру доприноси развијању апстрактног мишљења и индивидуалног напредовања у стицању и проширивању знања, као и у развијању вештина фине моторике и просторне и временске оријентације.

Деца су пажљивије и са већим интересовањем пратила мултимедијалне презентације, боље памтила садржаје и активније учествовала у процесу прихватања нових знања.

 

Оставите одговор