Пети  међународни научни скуп „Специјална едукација и рехабилитација ДАНАС“ у организацији Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду одржан је у периоду од 24.-27.9.2011.године на Златибору. Школа је учествовала на скупу презентацијом  радова „Инклузивни тип часа -Јесен“ аутора Марије Славковић, Миреле Стијовић и учитељице Мирославе Вучковић и „Обрада броја 5“ аутора Миреле Стијовић и Марије Славковић.
У оквиру теме Јесен обухваћени су часови предмета природа и друштво, ликовна култура и музичка култура и оваква замисао часова  у односу на уобичајену праксу као новину доноси тимску наставу, индивидуализацију по групама и инклузивни приступ организације наставе обезбеђивањем сарадње са редовном школом. На Конкурсу Креативне школе за школску 2010./2011.годину  час је изабран за базу знања Креативне школе.
Основна идеја часа „Обрада броја 5“ јесте да се употребом Монтесори материјала унапреди  развој сензомоторног искуства  кроз подстицање развоја способности визуелне, аудитивне и тактилне перцепције и дискриминације што се одразило на већу успешност процеса учења, а мотивација ученика за рад је значајно побољшана употребом интерактивне табле. Друштво учитеља Београда је час похвалило и наградило као пример добре праксе.
Радови су изазвали велико интересовање учесника научног скупа.