У периоду од 9. до 12. фебруара 2017. год. у хотелу „ Парк „ у Новом Саду одржан је традиционални стручно научни скуп са међународним учешћем „ Дани дефектолога“.
За време трајања скупа били смо у прилици да кроз пленарна предавања , рад по секцијама и приказима примера из праксе разменимо искуства са колегама из Србије и окружења о савременим моделима подршке деци са сметњама у развоју као и остваривању нових контаката.
Учешће наше школе било је врло запажено . Школа се представила  са пет радова.
„Савремени приступ у настави са децом са сметњама у развоју „ аутори : Салим Горанац , Ана Николић , Наташа Мандић
„Медицинска рехабилитација алтернативним методама“ аутори: Слађана Димитријевић ,Сали Горанац
„Подстицај функције фине моторике кроз тачкасто цртање код ученика са интелектуалном ометеношћу “ аутори :  Александра Бокун , Салим Горанац
„Отворени дан у школи за децу са сметњама у развоју“ аутори : Маријана Стојковић Милићевић , Мирела Стијовић
„Реализација наставних садржаја према индивидуалном образовном плану „ аутори : Бојана Стојановић , Сандра Цветковић

Оставите одговор