У периоду од 11. до 14. фебруара 2016.године, у просторијама Задужбине Илије М.Коларца, одржан је традиционални стручно-научни скуп са међународним учешћем „Дани дефектолога“.
У току четири дана кроз пленарна предавања, рад по секцијама и приказима примера из праксе, били смо у прилици да разменимо искуства са колегама из своје и из земаља у окружењу о савременим моделима подршке деци са сметњама у развоју, као и да остваримо нове контакте.
Учешће наше школе било је врло запажено. На скупу је учествовало дванаест наших колега, као аутора и/или коаутора радова који осликавају рад наше школе који се базира на савременим третмана у за то специјализованим просторима.
Представљено је укупно девет радова, од чега три постер презентације:
1. „Мултисензорно школско дворишта – Исцелитељски врт“, аутори Салим Горанац, Ана Николић, Тања Думановић;
2. „Халотерапија у функцији здравственог и сензомоторног развоја“, аутори Тања Думановић, Салим Горанац, Ана Николић;
3. „Значај стручног мобилног тима у реализацији програма подршке“, аутор Мирела Стијовић;
4. „Јога за добро јутро“ – примена јога вежби за децу са сметњама у развоју, аутори Татјана Илић, Салим Горанац;
5. „Дефектолошка перспектива инклузије – примери из праксе“, аутори Ана Николић, Наташа Мандић;
6. „Упоредна анализа социо-економског и културно-образовног статуса родитеља ученика са сметњама у развоју у периоду од 2005. до 2015.године“, аутор Снежана Срећковић.
7. Постер презентација „Процена прединтелектуалних функција у циљу раног откривања специфичних сметњи у читању и писању“, аутори Јелена Кудрић, Весна Јеринић, Александра Јовановић-Кусмук;
8. Постер презентација „Практична израда дидактичког средства“, аутори Биљана Секулић, Марија Славковић
9. Постер презентација „Адаптација ученика ометених у менталном развоју на нову едукативну средину: студије случаја“, коауторски рад Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију и ОШ „Сава Јовановић Сирогојно“, где су део тима били Салим Горанац и Александра Бокун.
Стручни скупови прилика су да покажемо шта радимо и овом приликом похваљујемо и захваљујемо свим ауторима и коауторима на уложеном труду, знању и искуству.

Оставите одговор