Кроз непосредан рад са ученицима укљученим у редован систем образовања, као и кроз подршку родитељима и колегама из редовних школа и предшколских установа, Стручни мобилни тим постоји већ шест година. За то време нашу стручну подршку добијало је 19 основних школа (12 на подручју општине Земун, пет на подручју општине Сурчин и две  на подручју општине Палилула).
Подршка је такође пружена у 14 вртићких објеката, у две предшколске установе ( „Др Симо Милошевић“ Земун и „Бошко Буха“ Палилула). Током досадашњег рада обухваћено је 170 ученика.
У рад Тима махом су били укључени сви наставници и стручни сарадници школе, а тим се формирао увек искључиво према потребама ученика.
У међувремену, Завод за унапређивање образовања и васпитања акредитовао је наш семинар „Стручни мобилни тим“.
Трибина Стручног мобилног тима, овога пута под називом “Дај окрени један круг, дођи да ти будем друг”,  организована је традиционално, већ четврти пут, а све у циљу размене досадашњих искустава и унапређења досадашње сарадње. Тим је презентовао свој рад, а присутни сарадници из основних школа, предшколских установа, интерресорне комисије, Центра за социјални рад Земун и Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију изнели су своје импресије и потребе за нашом стручном подршком.
Са очекивањем да ће следеће године Трибина попримити облик конференције и да ће се бодовати као екстерно остручавање, захваљујемо свима који су присуствовали и надамо се још успешнијој сарадњи.

Уредила: Марија Вуксановић

 

Оставите одговор