УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ КОМПАНИЈЕ НИС
„ЗАЈЕДНИЦИ ЗАЈЕДНО 2020“

           

Захваљујући компанији НИС која сваке године реализује програм друштвене одговорности „Заједници заједно“, наша школа је, учествујући на конкурсу ове компаније који је спроведен 2020. године, добила средства за опремање савременом дигиталном опремом која обухвата интерактивне табле, интерактивне столове, лаптоп рачунаре и пратеће софтверске пакете.

Уз овако драгоцену опрему, и уз велики асортиман функционалних софтверских апликација у домену учења, забаве и игре, за ученике наше школе ове школске године омогућени су услови да усвајају знања и побољшавају вештине на начин који је донео много више задовољства и допринео развоју њихових интересовања.

Примена савремене дигиталне опреме значајно је повећала ефикасност и квалитет наставе, нарочито на плану мотивације за учење, развоја алтернативних облика комуникације, богаћења речника и развоја почетног говора код деце.

Ученици су показали нарочито интересовање за учење када се наставни садржај обрађивао коришћењем Интерактивне табле, јер им је могућност интеракције формирала осећај независности и у знатној мери допринела развоју самопоуздања, што је од изузетног значаја, због специфичности њихових развојних сметњи и потребе за додатним напорима  током укључивања у живот заједнице.

Ученици различитих узраста (3 – 15 година) који похађају нашу школу, као и ученици редовних школа који долазе на индивидуалне третмане, успели су на занимљив и њиховим способностима прилагођен начин, да савладају и усвоје садржаје и активности у оквиру наставног плана за ову школску године, што ће се и током следеће школске године наставити.

Срећни смо што смо добили прилику да на једноставан, интересантан и очигледан начин омогућимо нашој деци да усвајају програмске садржаје и превазилазе сазнајне – интелектуалне, психомоторне, сензорне и психолошке потешкоће.

Део атмосфере са часова и третмана преносимо кроз задовољна лица наших ђака.

Још једном велико хвала компанији НИС, која је препознала и имала разумевања за потребе наших ученика и омогућила да се квалитет наставног процеса издигне на виши ниво и достигне савремене трендове у свету.

                                                                                       Директор школе: С. Костић

                                                                                Ученици, родитељи и

                                                                                       колектив школе

Оставите одговор