Петнаеста међународна конференција KNOWLEDGE IN PRACTICE ( ЗНАЊЕ У ПРАКСИ ), одржана је  у периоду 14.12.- 17.12. 2017. у Bansko, R. Bulgaria, у организацији Институт за менаџмент на знаење и земаља Научног комитета. На конференцији је присуствовало 358 учесника из 15 различитих земаља, објављено је 495 радова из различитих из различитих области науке и праксе у циљу унапређења науке и проширивања знања. Радови су штампани у часопису Knowledge International Journal.

Школа се представила са два рада: „ THE ROLE OF INTERACTIVE FLOOR IN PHYSICAL DEVELOPMENT OF CHILDREN WITH DEVELOPMENTAL DISORDERS, аутора А. Бокун, С. Горанац, Н. Мандић, А. Николић и „WHAT I CAN, WHAT I KNOW? CONTEMPORARY METHODS OF SPECIAL EDUCATION ORGANIZATION “, аутора А. Николић, С. Горанац, Н. Мандић, Б. Стојановић.
Захваљујемо организаторима на угодном боравку на лепој туристичкој дестинацији. Поред размене знања и искуства створили су се нови контакти и отворио простор за будућу међународну сарадњу и заједничке пројекте.

Оставите одговор