„Значај мултидисциплинарног приступа у раду са децом са сметњама и потешкоћама у развоју“

7.Трибина стручног мобилног тима одржана је у четвртак 3.10.2019. год. у просторијама наше школе под називом „„Значај мултидисциплинарног приступа у раду са децом са сметњама и потешкоћама у развоју“. Овом приликом наши сарадници у реализацији трибине били су чланови Интерресорне комисије Земун, Развојног саветовалиште при Дому здравља Земун и ЕЦ “Корак по корак 2“. Учесницима трибине су презентована четири рада:

1.“Значај и улога интерресорне комисије у пружању додатне подршке деци и ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом“ аутори : Татјана Милићевић координатор ИРК, Др. Мира Радовић спец. Педијатар председница ИРК , Смиљана Вујадиновић психолог члан ИРК, Слађана Левнајић , спец. педагог члан ИРК .

2.“ Значај развојног саветовалишта у детекцији и интервенцији деце са развојним  сметњама“ аутори: Прим .др. Драгана Радивојевић спец. педијатар, дипломирани дефектолог-логопед Ирена Станковић Јанковић, дипломирани дефектолог-олигофренолог Емилија Гроздановић , дипломирани психолог Јелена Радовановић.

3.Приказ случаја (рани стимулативни третман) дипл.логопед и реедукатор психомоторике Јелена Кудрић .

4.“Рани третман и стимулација сензорног , психомоторног и говорно-језичког развоја у оквиру програма рада школе „Сава Јовановић Сирогојно“.

Презентовани радови су наишли на велику заинтересованост присутних, што се кроз заједничку дискусију могло и видети.

Свим учесницима захваљујемо се на учешћу и сарадњи.

Оставите одговор