У току школске 2016/2017.године чланови Стручног мобилног тима су одржали циклус предавања у седам редовних школа, а на основу исказаних потреба партнерских школа.
Циклус предавања је отворен у октобру предавањем „Говорно-језички поремећаји читања и писања“ у ОШ „СОЊА МАРИНКОВИЋ“ аутора Вање Арсеновић и Александре Кусмук које су ово предавање одржале  и у ОШ „ИЛИЈА БИРЧАНИН“. Током октобра, Нела Вучак  и Мирела Стијовић  су одржале  предавања  „Рад са ученицима са сметњама у развоју – практични примери“  и   „Улога дефектолога у редовној школи (планирање и писање ИОП- а, видови пружања подршке)“ у ОШ „ИЛИЈА БИРЧАНИН“.
Током новембра Вања Арсеновић и Александра Кусмук су  одржале предавање   „Говорно-језички поремећаји читања и писања“ у ОШ „САВА ШУМАНОВИЋ“ и у ОШ „ДУШАН В.ДИОГЕН“. Нела Вучак  и Мирела Стијовић  су одржале  предавања  „Рад са ученицима са сметњама у развоју – практични примери“ у ОШ „САВА ШУМАНОВИЋ“.
У децембру су Нела Вучак  и Мирела Стијовић  одржале  предавања  „Рад са ученицима са сметњама у развоју – практични примери“  и   „Улога дефектолога у редовној школи (планирање и писање ИОП- а, видови пружања подршке)“ у ОШ „ГАВРИЛО ПРИНЦИП“.
У ОШ „СТЕВАН СРЕМАЦ“ Добановци, током марта су Нела Вучак  и Мирела Стијовић  одржале  предавања  „Рад са ученицима са сметњама у развоју – практични примери“.
Циклус предавања је завршен почетком маја у ОШ „Петар Кочић“ предавањем  „Рад са ученицима са сметњама у развоју – практични примери“ аутора Неле Вучак и Миреле Стијовић.

Уредила: Мирела Стијовић

Оставите одговор