Стручно научна конференција са међународним учешћем  „Дани дефектолога „ одржана је у периоду од 20. до 23. фебруара 2020.године у конгресном центру „Мона Плаза “  Београд .

У току четири дана кроз планирана предавања рад по секцијама и приказима примера из праксе,били смо у прилици да разменимо искуства са колегама из Србије тако и из земаља у окружењу о савременим моделима подршке деци са сметњама ,примени савремених технологија у раду. Учешће наше школе било је врло запажено. На скупу је учествовало девет колегиница.

Представљено је седам радова од чега четири постер презентације.

 Презентовани радови:

  • „ Сензорна дијетеа код деце с поремећајем из спектра аутизма – заблуде и докази“

Александра Бокун ,Александра Ђурић Здравковић , Слободан Банковић , Сања Крстић

„Промене у ICD-11 : неуроразвојни поремећаји“

Александра Ђурић Здравковић ,Александра Бокун , Биљана Милановић Доброта , Мирјана Јапунџа  Милисављевић

„ Покретна графика и кинект као асистивни продукти у подршци“

 Ралић Ненад , Александра Ђурић Здравковић, Александра Бокун

  • „ Ефекти предшколског програма на постигнућа из области графемско фонемске конверзије код деце са успореним когнитивним развојем“ –научни рад Марија Славковић и Мирела Стијовић
  • „ Приказ третмана тешкоћа у области развоја раних математичких вештина“-приказ случаја

Мирела Стијовић , Марија Славковић

  • „ Специфичности рада са родитељима деце са тешкоћама у менталном развоју“

Драгана Челаревић , Сандра Драговић

  • „ Стручно усавршавање“ Ана Николић , Наташа Мандић

Оставите одговор