Дидактички материјал је израђен на основу искуства из вишегодишњег рада, и сагледавања потреба ученика са сметњама у развоју. Дидактички материјал помаже ученицима, стимулише развој фине моторике – која је веома важна за писање, развија опажање, концентрацију, стрпљење, координацију између ока и руке, спретност шаке и подстиче усвајање елементарних знања из математике.
Дидактички материјал је ручно израђен у сарадњи са креативном радионицом, и прилагођен је могућностима и потребама ученика са сметњама у развоју.
Циљ израде и употребе дидактичког материјала је омогућавање ученицима са сметњама у развоју да на лак, интересантан и занимљив начин савладају одређене вештине. Употребом овако осмишљеног материјала стиче се самопоуздање, осећање одговорности и важности у колективу, стварају се навике за самосталан рад . Веома важан циљ је да се радост учења кроз игру пренесе на радост учења уопште.
Дидактички материјал – скуп практичних и очигледних средстава која помажу усвајање неопходних знања и савладавања сложених животних вештина. Користи се док се дата вештина не савлада.
1. Дидактичка средства за препознавање боје, облика и њихових делова целина:
Untitled-1
 
 
 
 
 
 
 
2. Дидактичка дрвена геометријска тела служе за класификацију по величини, боји, облику, количини:
Untitled-2
 
 
 
 
 
 
 
3. Дидактичке жичана средства користимо за побољшање моторике шаке, флексибилност покрета шаке и руке, за одржавање правца и координацију око – рука, њима се могу подстицати и елементарне мисаоне структуре. Примењују се индивидуално и у пару.
Задаци се могу дати у разним варијантама.
Untitled-3
 
 
 
 
4. Математичко дидактичка средства намењена увежбавању бројања у низу од 1-9, разумевању везе између количине и симбола броја, упоређивању броја и симбола, спајању имена и симбола броја, припреми за писање бројева.
Untitled-4
 
 
 
 
5. Плоча за моторику – идеална за вежбање фине моторике. Померањем кликера, ученици праве прецизне покрете руком уз задржавање добре координације између прстију и ока.
Untitled-5
 
 
 
 
 
 
 
6. Дидактичка бројчана слагалица се састоји од разнобојних плочица различитог облика и дрвеног постоља на кругу са једном рупом, правоугаонику две… Намењена за уочавање боје, количине, облика, поспешује стрпљење, упорност.
Untitled-6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Цртање помоћу шаблона
Ученицима дајемо шаблоне са задатком да у отворима шаблона повлаче линије оловком, а затим да нам саопште шта су нацртали. Вежбе у перципирању облика, величина…
Untitled-7
 
 
 
 
 
 
 
8. Дидактичка средстава за вежбање концентрације и стрпљења
На дрвеном постољу су вијци и навртке различитих величина. Поступак вежбања је такав да се полази од најједноставнијих задатака ка сложенијим. Ове вежбе користимо за развој фине моторике, за вежбање концентрације, прецизности, брзине и стрпљења.
Untitled-8
 
 
 
 
9. Разбој за ткање – вежбе на разбоју као и вежбе на претходно приказаним дидактичким средствима позитивно утичу на развој фине моторике у којима деца уживају. Развој фине моторике према истраживању траје до касног пубертета.
Untitled-9
 
 
 
 
 
 
Најважнија активност сваког детета је игра. Да се код детета не би створио оптор према учењу препоручљиво је направити корак између игре и учења. Уз помоћ овог дидактичког материјала то смо и постигли.
10. Дрвена кутија са поклопцима у боји
НАМЕНА: Развија визуелно разликовање боје и редова, моторичке способности обе руке, поспешује стрпљење и концентрацију, координацију око – рука

 
 
 
 
 
 
11. Боцкалице – дидактичко средство, састоји се од дрвене кутије и мање дрвене табле са истим бројем рупица и пластичним боцкалицама.
Задатак ученика је распоред и боцкалице на већој кутији као на мањо јтабли.
НАМЕНА: погодна за стимулацију ситне моторике, кординације око – рука, спретности, развија опажање.

 
 
 
 
 
 
12. Лавиринт
Кроз игру лавиринт ученик јача концентрацију, мишљење, пажњу , прецизност, стрпљење координацију ока и руке,   користи сопствене вештине и долази до решења, а самим тим и задовољства због сопственог успеха.

 
 
 
 
 
 
13. Сталак са дрвеним колутовима
НАМЕНА  за вежбање запажања и спретности поспешује разликовање боја, бројева.

 
 
 
 
 
 
 
14. Табла са вијцима и одврткама
Ученик добије задатак да заврће вијке по величини и  облику  и тада :

  1. Размишља ( упоређује, процењује и закључује о месту сваког вијка)
  2. Развија  визуелну перцепцију ( на табли се налазе сијалице које својим светлосним ефектом сигнализирају да је вијак добро заврнут)
  3. Развија концентрацију, пажњу, истрајност, самосталност…                                          
  4. Уочава и исправља грешку -контрола грешке
  5. Развија фину моторику

15. Одвежи – завежи
Овај дидактички материјал је осмишљен тако да  ученик  после показивања:

  • Уочи како се ова активност врши
  • Вежба са обе руке, самостално или уз помоћ
  • Развија координацију око-рука
  • Развија концетрацију и самосталност приликом свакодневног обављања дате радње


16. Распоред часова са магнетима
Употреба овог дидактичког материјала мотивише ученике да  траже и разврставају пластифициране плочице на којима се са једне стране налазе магнети а са друге називи предмета a потом их прислањају на таблу на којој су исцртане колоне и редови. Кроз ову вежбу се развија   визуелна перцепција, концентрација, временска оријентација и прецизност.

 
17. Мултифункционални дидактички материјал
Ученик препознаје, именује и вежба покрете и радње  који се могу применити у свакодневном животу.
Овај дидактички материјал је тако осмишљен  да   ученик понуђеним активностима  уочава и именује потребне радње ( откључати-закључати , одврнути-заврнути, отворити-затворити, откопчати – закопчати, укључити-искључити, упалити-угасити…)
Тим наведеним радњама побољшава се покретљивост прстију, координација покрета,  продужава пажња, јача концентрација,  вежба се прецизност, појачава знатижеља  и развија  независност приликом свакодневног обављања наведених  активности.

 

Дипл. дефектолог – олигофренолог
Бранка Гавриловић