У период од 31.3 до 2.4. 2017. год у Врњачкој Бањи, Република Србија, одржана је XИИ-та међународна конференција KNOWLEDGE CAPITAL OF THE FUTURE са темом KNOWLEDGE WITHOUT BORDERS у организацији 20 земаља научног комитета. Са акцентом на  значај, важност и практичну примену знања у актуелном глобалном друштву и импликације повезаност и функционална испреплетаност свих чиниоца који га стварају, користе и размењују. Основна идеја и фоцус конференције је наглашавање прагматичности тренутка и уопотребљивости знања у свим научним областима преко стварања линкова повезивања уместо сегментације. Главни циљ конференције је да на једном месту скупи релевантне и значајне људе академске заједнице у намери да омогући свеобухватну размену и презентацију истраживачких и научних радова и достигнућа у свим научним областима. Скуп артикулише интерес свеукупне академске заједнице у научним областима које имају додирне тачке са знањем.
Конференцији су присуствовала 268 учесника из 16 земаља. Представљено је 267 научних и стручних радова. Три представника школе, Салим Горанац, Татјана Илић, Ана Николић, активно су учествовали у раду конференције представљањем својих радова: “Услуге ресурсног центра” и “Стилови учења као водич ка успешним решењима”. Презентације су изазвале велико интересовање и многобројне позитивне коментаре. Разменили смо утиске и контакте са другим учесницима како би остварили сарадњу у оквиру заједничких пројеката и размене искуства генерално.

Уредила: Ана Николић

Оставите одговор