Осма међународна конференција KNOWLEDGE WITHOUT BORDERS ( ЗНАЊЕ БЕЗ ГРАНИЦА ), одржана је  у периоду 8.4.- 10.4. 2016. у Bansko, R. Bulgaria, у организацији 19 земаља Научног комитета. На конференцији је изложено преко 160 радова из различитих области науке и праксе у циљу унапређења науке и проширивања знања. Радови су штампани у часопису Knowledge International Journal, No. 12.
Школа се представила са радом „ Маркетинг у функцији образовања деце са сметњама у психофизичком развоју“, аутора: С. Горанац, директор школе и А. Николић, дефектолог.
Поред размене знања и искуства створили су се нови контакти и отворио простор за будућу међународну сарадњу и заједничке пројекте.

Оставите одговор