ОБАВЕЗНЕ ВАННАСТАВНЕ ИНДИВИДУАЛНЕ АКТИВНОСТИ ПРЕПОРУКЕ

ПРЕПОРУКЕ ПРЕДМЕТНИХ НАСТАВНИКА

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Препорука за период од 17.3 до 22.3.

V разред

VI разред

VII разред

VIII разред


Препорука за период од 23.3. до 29.3

V разред

VI разред

VII разред

VIII разред


Препорука за период од 30.3. до 4.4.

V разред

VI разред

VII разред

VIII разред


Препорука за период од 6.4.до 12.4.

V разред

VI разред

VII разред

VIII разред


Препорука за период од 13.4.до 16.4.

V разред

VI разред

VII разред

VIII разред


Препорука за период од 21.4.до 26.4.

V разред

VI разред

VII разред

VIII разред


Препорука за период од 27.4 до 30.4

V разред

VI разред

VII разред

VIII разред


Препорука за период
од 4.5 до 10.5.

V разред

VI разред

VII разред

VIII разред


Препорука за период од 11.5 до 17.5.

V разред

VI разред

VII разред

VIII разред


Препорука за период од 18.5 до 24.5.

V разред

VI разред

VII разред

VIII разред


Препорука за период од 25.5 до 31.5.

V разред

VI разред

VII разред

VIII разред


Препорука за период од 1.6 до 7.6.

V разред

VI разред

VII разред


Препорука за период од 8.6 до 14.6.

V разред

VI разред

VII разред

Музички прилог је на дну странице

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Препорука за период од 17.3 до 22.3.

V разред

VI разред

VII разред

VIII разред


Препорука за период од 23.3. до 29.3

V разред

VI разред

VII разред

VIII разред


Препорука за период од 30.3. до 4.4.

V разред

VI разред

VII разред

VIII разред


Препорука за период од 6.4.до 12.4.

V разред

VI разред

VII разред

VIII разред


Препорука за период од 13.4.до 16.4.

V разред

VI разред

VII разред

VIII разред


Препорука за период од 21.4.до 26.4.

V разред

VI разред

VII разред

VIII разред


Препорука за период од 27.4 до 30.4

V разред

VI разред

VII разред

VIII разред


Препорука за период
од 4.5 до 10.5.

V разред

VI разред

VII разред

VIII разред


Препорука за период од 11.5 до 17.5.

V разред

VI разред

VII разред

VIII разред


Препорука за период од 18.5 до 24.5.

V разред

VI разред

VII разред

VIII разред


Препорука за период од 25.5 до 31.5.

V разред

VI разред

VII разред

VIII разред


Препорука за период од 1.6 до 7.6.

V разред

VI разред

VII разред


Препорука за период од 8.6 до 14.6.

V разред

VI разред

VII разред

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ

Препорука за период од 17.3 до 22.3.

Нижи ниво

Виши ниво


Препорука за период од 23.3. до 29.3

Нижи ниво

Виши ниво


Препорука за период од 30.3. до 4.4.

Нижи ниво

Виши ниво


Препорука за период од 6.4.до 12.4.

Нижи ниво

Виши ниво


Препорука за период од 13.4. до 16.4.

Нижи ниво

Виши ниво


Препорука за период од 21.4. до 26.4.

Нижи ниво

Виши ниво


Препорука за период од 27.4. до 30.4.

Нижи ниво

Виши ниво


Препорука за период од 4.5. до 10.5.

Нижи ниво

Виши ниво


Препорука за период од 11.5. до 17.5.

Нижи ниво

Виши ниво


Препорука за период од 18.5. до 24.5.

Нижи ниво

Виши ниво


Препорука за период од 25.5. до 31.5.

Нижи ниво

Виши ниво


Препорука за период од 1.6 до 7.6.

Нижи ниво

Виши ниво


Препорука за период од 8.6 до 14.6.

Нижи ниво

Виши ниво

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Препорука за период од 17.3 до 22.3.

I разред

II разред

III разред

IV разред

V разред

VI разред

VII разред

VIII разред


Препорука за период од 23.3. до 29.3

I разред

II разред

III разред

IV разред

V разред

VI разред

VII разред

VIII разред


Препорука за период од 30.3. до 4.4.

I разред

II разред

III разред

IV разред

V разред

VI разред

VII разред

VIII разред


Препорука за период од 6.4.до 12.4.

I разред

II разред

III разред

IV разред

V разред

VI разред

VII разред

VIII разред


Препорука за период од 13.4.до 16.4.

I разред

II разред

III разред

IV разред

V разред

VI разред

VII разред

VIII разред

Креативан материјал у вези са Ускрсом


Препорука за период од 21.4.до 26.4.

I разред

II разред

III разред

IV разред

V разред

VI разред

VII разред

VIII разред


Препорука за период од 27.4.до 30.4.

I разред

II разред

III разред

IV разред

V разред

VI разред

VII разред

VIII разред


Препорука за период од 4.5.до 10.5.

I разред

II разред

III разред

IV разред

V разред

VI разред

VII разред

VIII разред


Препорука за период од 11.5.до 17.5.

I разред

II разред

III разред

IV разред

V разред

VI разред

VII разред

VIII разред


Препорука за период од 18.5.до 24.5.

I разред

II разред

III разред

IV разред

V разред

VI разред

VII разред

VIII разред


Препорука за период од 25.5.до 31.5.

I разред

II разред

III разред

IV разред

V разред

VI разред

VII разред

VIII разред


Препорука за период од 1.6.до 7.6.

I разред

II разред

III разред

IV разред

V разред

VI разред

VII разред


Препорука за период од 8.6.до 14.6.

I разред

II разред

III разред

IV разред

V разред

VI разред

VII разред

ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК

Препорука за период од 17.3 до 22.3.

V разред

VI разред

VII разред

VIII разред


Препорука за период од 23.3. до 29.3.

V разред

VI разред

VII разред

VIII разред


Препорука за период од 30.3. до 4.4.

V разред

VI разред

VII разред

VIII разред


Препорука за период од 6.4.до 12.4.

V разред

VI разред

VII разред

VIII разред


Препорука за период од 13.4. до 16.4.

V разред

VI разред

VII разред

VIII разред

Креативан материјал у вези са Ускрсом


Препорука за период од 21.4. до 26.4.

V разред

VI разред

VII разред

VIII разред


Препорука за период од 27.4. до 30.4.

V разред

VI разред

VII разред

VIII разред


Препорука за период од 4.5.до 10.5.

V разред

VI разред

VII разред

VIII разред


Препорука за период од 11.5.до 17.5.

V разред

VI разред

VII разред

VIII разред


Препорука за период од 18.5.до 24.5.

V разред

VI разред

VII разред

VIII разред


Препорука за период од 25.5.до 31.5.

V разред

VI разред

VII разред

VIII разред


Препорука за период од 1.6.до 7.6.

V разред

VI разред

VII разред


Препорука за период од 8.6.до 14.6.

V разред

VI разред

VII разред

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Оставите одговор