ОБАВЕЗНЕ ВАННАСТАВНЕ ИНДИВИДУАЛНЕ АКТИВНОСТИ ПРЕПОРУКЕ

ПРЕПОРУКЕ ПРЕДМЕТНИХ НАСТАВНИКА

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Препорука за период од 17.3 до 22.3.

V разред

VI разред

VII разред

VIII разред


 

Препорука за период од 23.3. до 29.3

V разред

VI разред

VII разред

VIII разред


 

Препорука за период од 30.3. до 4.4.

V разред

VI разред

VII разред

VIII разред


 

Препорука за период од 6.4.до 12.4.

V разред

VI разред

VII разред

VIII разред

Музички прилог је на дну странице

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Препорука за период од 17.3 до 22.3.

V разред

VI разред

VII разред

VIII разред


 

Препорука за период од 23.3. до 29.3

V разред

VI разред

VII разред

VIII разред


 

Препорука за период од 30.3. до 4.4.

V разред

VI разред

VII разред

VIII разред


 

Препорука за период од 6.4.до 12.4.

V разред

VI разред

VII разред

VIII разред

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ

Препорука за период од 17.3 до 22.3.

Нижи ниво

Виши ниво


 

Препорука за период од 23.3. до 29.3

Нижи ниво

Виши ниво


 

Препорука за период од 30.3. до 4.4.

Нижи ниво

Виши ниво


 

Препорука за период од 6.4.до 12.4.

Нижи ниво

Виши ниво

ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК

Препорука за период од 17.3 до 22.3.

V разред

VI разред

VII разред

VIII разред


 

Препорука за период од 23.3. до 29.3.

V разред

VI разред

VII разред

VIII разред


 

Препорука за период од 30.3. до 4.4.

V разред

VI разред

VII разред

VIII разред


 

Препорука за период од 6.4.до 12.4.

V разред

VI разред

VII разред

VIII разред


КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Оставите одговор